Navigation

Navigation

História školy Štátny vzdelávací program ISCED Primárne vzdelávanie ISCED 1 Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 Štatút Základnej skoly s materskou školou , Motešice 77 Základné informácie o škole Tlačivá na stiahnutie Vnútorný poriadok pre základnú školu Rozvrh Vnútorný poriadok pre Školský klub detí Plán práce školy na rok 2015/2016 Mesačné plány akcií 2014/2015 Organizácia vyučovania Školský poriadok Žiacky parlament Záujmová činnosť Čo sa mení v základnej škole Informácie pre rodičov Okienko pre rodičov Práva a povinnosti rodičov Metodický pokyn proti záškoláctvu Smernica o slobodnom prístupe k informáciám Výchovný poradca Plán preventívno-výchovných opatrení (ľudské práva) Plán preventívno-výchovných opatrení (šikana) Plán koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu Plán koordinátora protidrogovej výchovy Plán koordinátora dopravnej výchovy Materská škola prevádzkový poriadok Čo sa mení v materskej škole Vnútorný poriadok pre MŠ Predprimárne vzdelávanie ISCED 0 Plán práce MŠ na školský rok 2014/2015 Školská jedáleň prevádzkový poriadok Stravovacia komisia Telocvičňa Zelená škola Kalendárium Prevádzkové poriadky Rada školy Združenie rodičov Anketa pre ŠJ a jej vyhodnotenie Štatút žiackeho parlamentu 2014/2015 Školský časopis 2% z daní TESTOVANIE 9 Plán koordinátora ENV ŠKVP upravený podľa inovovaného ŠVP Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku schválenému 2. 9. 2013 Dodatok k školskému poriadku Rozvrh učební a tried Zloženie žiackeho parlamentu slobodný prístup k informáciám

O škole

Rozvrh učební a tried

 

 1. ročník                                               Triedny  učiteľ: PaedDr. Eva Ďaťková

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

SJL

Ďa

MAT

Ďa

NBV

Va

SJL

Ďa

TSV

Kul

 

 

 

Utorok

SJL

Ďa

MAT

Ďa

SJL

Ďa

VYV

Va

VYV

Va

ETV

Va

 

 

Streda

SJL

Ďa

MAT

Ďa

SJL

Ďa

TSV

Kul

 

 

 

 

 

Štvrtok

SJL

Ďa

MAT

Ďa

SJL

Ďa

PRV

Ďa

 

 

 

 

Piatok

SJL

Ďa

MAT

Ďa

SJL

Ďa

HUV

Ďa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                Triedny učiteľ: Mgr. Margaréta Matúšová

 

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

SJL

MM

MAT

MM

IFV

Mi

VLA

Kul

 

 

 

 

Utorok

SJL

MM

MAT

MM

SJL

MM

TEV

Kul

VYV

AK

ETV

Va

 

 

Streda

SJL

MM

MAT

MM

SJL

MM

ANJ

MM

HUV

Ďa

 

 

 

 

Štvrtok

SJL

MM

MAT

MM

SJL

MM

PDA

Ma

 

 

 

 

Piatok

SJL

MM

NBV

Va

SJL

MM

MAT

MM

TEV

Kul

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                Triedny učiteľ: Mgr. Erika Michalíková

 

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

SJL

Mi

MAT

Mi

ANJ

MM

NBV

MK

SJL

Mi

 

 

 

Utorok

SJL

Mi

MAT

Mi

TEV

Kul

PDA

Ma

HUV

Ďa

ETV

Va

 

 

Streda

SJL

Mi

MAT

Mi

SJL

Mi

IFV

Mi

ANJ

MM

 

 

 

 

Štvrtok

SJL

Mi

MAT

Mi

SJL

Mi

VYV

AK

TEV

Kul

 

 

 

Piatok

SJL

Mi

VLA

Kul

MAT

Mi

SJL

Mi

ANJ

MM

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                Triedny učiteľ: Mgr. Alexandra Koštialová

 

 

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

VLA

Kul

SJL

AK

MAT

AK

NBV 1.sk/Va

ANJ 2.sk/MM

NBV 2.sk/Va

ANJ 1.sk/MM

 

 

 

Utorok

SJL

AK

MAT

AK

PDA

MA

ANJ1.sk/MM

IFV 2.sk/Mi

IFV1.sk/Mi

ANJ 2.sk/MM

ETV

Va

 

 

Streda

SJL

AK

TEV

Kul

MAT

AK

SJL

AK

HUV

AK

 

 

 

 

Štvrtok

SJL

AK

MAT

AK

SJL

AK

PVC 2.sk/Va

ANJ 1.sk/MM

PVC1.sk/Va

ANJ 2.sk/MM

 

 

 

Piatok

SJL

AK

MAT

AK

TEV

Kul

VYV

AK

SJL

AK

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                Triedny učiteľ: Mgr. Alice Kuljovská

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

MAT

Jat

ANJ ch/Ka

TSV d/ Kul

ANJ d/Ka

TSV ch/ Kul

SJL

Mi

BIO

La

TECH d

Va

 

 

Utorok

MAT

Jat

GEG

Kul

SJL

Mi

HUV

Ďa

VYV

Kys

DEJ

AK

 

 

Streda

ANJ ch/Ka

TSV d/ Kul

MAT

Jat

ANJ d/Ka

TSV ch/ Kul

BIO

La

SJL

Mi

 

 

 

 

Štvrtok

MAT

Jat

GEG

Kul

ANJch/Ka

INFd/Za

SJL

Mi

INFch/Za

ANJch/Ka

TECH ch

Va

 

 

Piatok

MAT

Jat

SJL

Mi

NBVch/Va

ANJd/Ka

ANJch/Ka

NBVd/Va

OBN

Kys

ETV

Va

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                Triedny učiteľ: PaedDr. Andrea Matúšová

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

MAT

Kys

SJL

Jan

FYZ

Ma

ANJch/Ka

TSVd/Ma

DEJ

Jan

TSVch/Kul

ANJd/Ka

 

 

Utorok

BIO

Ma

MAT

Kys

SJL

Jan

ANJd/Ka

NEJch/La

NEJd/La

ANJch/Ka

 

 

 

Streda

SJL

Jan

INFch/AK

ANJd/Ka

MAT

Kys

NBV

Va

VYV

Ma

TBR/DRA

AK

 

TSVch/Kul

INFd/Ma

TSVd/Ma

Štvrtok

MAT

Kys

SJL

Jan

FYZ

Ma

OBN

Kys

HUV

Ďa

ANJch/Ka

 

 

Piatok

BIO

Ma

MAT

Kys

CHE

Ma

SJL

Jan

GEG

Za

ETV

Va

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                 Triedny učiteľ: Mgr. Jana Janáčová

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

NEJ

La

MAT

La

SJL

Jan

INFch/La

TSVd/Ma

ANJ

Ka

TSVch/Kul

 

 

Utorok

SJL

Jan

MAT

La

SEE

Va

DEJ

Jan

GEG

Za

VYV

Kys

 

 

Streda

OBN

Kys

SJL

Jan

MAT

La

ANJ

Ka

BIO

La

CHE

Ma

 

TSVch/Kul

INFd/Ma

TSVd/Ma

Štvrtok

SJL

Jan

NBV

Va

MAT

La

NEJ

La

FYZ

Ma

HUV

Ďa

 

 

Piatok

SJL

Jan

ANJ

Ka

MAT

La

BIO

La

DEJ

Jan

ETV

Va

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                 Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Kardoš

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

SJL

Jan

CHE

Ma

MAT

Za

DEJ

Kys

BIO

Ma

 

 

 

Utorok

ANJch/Ka

NEJd/La

FYZ

Ma

NEJch/La

ANJd/Ka

MAT

Za

SJL

Jan

GEG

Za

SEEch/Va

TSVd/Kul

TSVch/Kul

SEEd/Va

Streda

BIO

Ma

MAT

Za

SJL

Jan

DEJ

Kys

VUM

Kys

NBVch/Va

TSVd/Kul

 

 

 

Štvrtok

ANJch/Ka

NEJd/La

ANJd/Ka

INFch/Ma

OBN

Kys

MAT

Za

SJL

Jan

CHE

Ma

TSVch/Kul-párny

INFd/LA-nepárny

TSVch/Kul-párny

INFd/LA-nepárny

Piatok

NEJch/La

ANJd/Ka

MAT

Kys

SJL

Jan

FYZ

Ma

ANJch/Ka

NBVd/La

ETV

Va

 

 

 

 

 

 

 1. ročník                                                 Triedny učiteľ: Mgr. Marta Kyselicová

 

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

ANJ

Ka

NEJ

Jat

MAT

Kys

SJL

Jan

OBN

Kys

 

 

 

Utorok

MAT

Kys

SJL

Jan

GEG

Za

DEJ

Kys

CHE

Ma

FYZ

La

TSVd/Kul

INFch/La

TSVch/Kul

Streda

NEJ

Jat

MAT

Kys

SEE

Va

SJL

Jan

 

ANJ

Ka

TSVd/Kul

 

 

 

Štvrtok

BIO

Ma

MAT

Kys

SJL

Jan

ANJ

Ka

DEJ

Kys

CSJ/Jan-párny

CVM/Kys-nepárny

TSVch/Kul-párny

INFd/LA-nepárny

TSVch/Kul-párny

INFd/LA-nepárny

Piatok

NBV

Va

SJL

Jan

MAT

Kys

GEG

Za

CHE

Ma

ETV

Va

 

 

 

 

 

 

Geografická učebňa

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

VLA/Kul

4.ročník

 

FYZ/Ma

6.ročník

VLA/Kul

2.ročník

BIO/La

5.ročník

 

 

 

Utorok

 

GEG/Kul

5.ročník

GEG/Za

9.ročník

DEJ/Jan párny

7. ročník

 

GEG/Za

7.ročník

GEG/Za

8.ročník

 

 

Streda

BIO/Ma

8.ročník

 

 

BIO/La

5.ročník

BIO/La

7.ročník

 

 

 

 

Štvrtok

BIO/Ma

9.ročník

GEG/Kul

5.ročník

FYZ/Ma

6. ročník

PDA/Ma

2. ročník

FYZ/Ma

7. ročník

CHE/Ma

8.ročník

 

 

Piatok

BIO/Ma

6.ročník

VLA/Kul

3. ročník

CHE/Ma

6.ročník

GEG/Za

9.ročník

GEG/Za

6.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebňa Informatiky

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

 

NEJ/Jat

9.ročník

IFV/Mi

2. ročník

INFch/La

7.ročník

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

IFV 2.sk/Mi

4.ročník

IFV 1.sk/Mi

4.ročník

 

INF ch/La

9.ročník

 

Streda

NEJ/Jat

9.ročník

INFch/AK

6.ročník

 

IFV/Mi

3. ročník

 

VUM/Kys

8.ročník

INFd/Ma

6.a 7.ročník

 

Štvrtok

 

INFch/Ma

8. ročník

INFd/Za

5. ročník

 

INF ch/Za

5. ročník

 

INF d/La

8.a 9.ročník

párny

INF d/La

8.a9. ročník

párny

Piatok

 

 

 

BIO/La

7. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikálna učebňa

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

 

CHE/Ma

8.ročník

FYZ/Ma

6.ročník

 

BIO/Ma

8.ročník

 

 

 

Utorok

BIO/Ma

6.ročník

FYZ/Ma

8.ročník

 

 

CHE/Ma

9.ročník

 

 

 

Streda

BIO/Ma

8.ročník

 

 

BIO/La

5.ročník

BIO/La

7.ročník

CHE/Ma

7.ročník

 

 

 

Štvrtok

BIO/Ma

9.ročník

 

FYZ/Ma

6.ročník

 

FYZ/Ma

7.ročník

CHE/Ma

8.ročník

 

 

Piatok

BIO/Ma

6.ročník

 

CHE/Ma

6.ročník

FYZ/Ma

8.ročník

CHE/Ma

9.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková učebňa 1. stupeň

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

 

 

ANJ/MM

3.ročník

ANJ/MM 2.sk

4.ročník

ANJ/MM

1.sk

4.ročník

 

 

 

Utorok

 

 

 

ANJ/MM

1.sk nepárny

4.ročník

ANJ/MM 2.sk

nepárny

4.ročník

 

 

 

Streda

 

 

 

ANJ/MM

2.ročník

ANJ/MM

3.ročník

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

ANJ/MM

1.sk

4.ročník

ANJ/MM 2.sk

4.ročník

 

 

 

Piatok

 

 

 

 

ANJ/MM

3.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková učebňa 2. stupeň

 

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

ANJ/Ka

9.ročník

ANJch/Ka

5.ročník

ANJd/Ka

5.ročník

ANJch/Ka

6.ročník

ANJ/Ka

7.ročník

ANJd/Ka

6.ročník

 

 

Utorok

ANJch/Ka

8.ročník

 

ANJd/Ka

8.ročník

ANJd/Ka

6.ročník

ANJch/Ka

6.ročník

 

 

 

Streda

ANJch/Ka

5.ročník

ANJd/Ka

6.ročník

ANJd/Ka

5.ročník

 

ANJ/Ka

7.ročník

ANJ/Ka

9.ročník

 

 

 

 

Štvrtok

ANJch/Ka

8.ročník

ANJd/Ka

8.ročník

ANJch/Ka

5.ročník

ANJ/Ka

9.ročník

ANJd/Ka

5.ročník

ANJch/Ka

6.ročník

 

 

Piatok

ANJd/Ka

8.ročník

ANJ/Ka

7.ročník

ANJd/Ka

5.ročník

ANJch/Ka

5.ročník

ANJch/Ka

8.ročník

 

 

 

 

 

 

 

Telocvičňa

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

 

TSVd/Kul

5.ročník

TSVch/Kul

5.ročník

TSVd/Ma

6-7.ročník

TSV/Kul

1.ročník

TSVch/Kul

6-7.ročník

 

 

Utorok

 

 

TEV/Kul

3.ročník

TEV/Kul

2.ročník-nepárny

TEV/Kul

2.ročník-nepárny

 

TSVd/Kul

8-9.ročník

TSVch/Kul

8-9.ročník

Streda

TSVd/Kul

5.ročník

TEV/Kul

4.ročník

TSVch/Kul

5.ročník

TSV/Kul

1.ročník

 

TSVd/Kul

8-9.ročník

TSVch/Kul

6-7.ročník

TSVd/Ma

6-7.ročník

Štvrtok

 

 

 

TEV/Kul

3.ročník-párny

TEV/Kul

3.ročník-párny

 

TSVch/Kul

8-9.ročník-nepárny

TSVch/Kul

8-9.ročník-nepárny

Piatok

 

TSV d/ Kul

TEV/Kul

4.ročník-nepárny

TEV/Kul

4.ročník-nepárny

TEV/Kul

2.ročník

TECH d

Va

 

 

 

 

 

 

 

Učebňa Techniky

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

 

 

 

 

 

TECHd/Va

5.ročník

 

 

Utorok

 

 

TECH/Va

7.ročník

 

 

 

TECHch/Va

8.ročník

TECHd/Va

8.ročník

Streda

 

 

TECH/Va

9.ročník

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

 

TECHch/Va

5.ročník

 

 

Piatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitáreň

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

SJL/Jan

8.ročník

SJL/Jan

6.ročník

SJL/Jan

7.ročník

SJL/Jan

9.ročník

DEJ/Jan

6.ročník

 

 

 

Utorok

SJL/Jan

7.ročník

SJL/Jan

9.ročník

SJL/Jan

6.ročník

DEJ/Jan-nepárny

7.ročník

ANJ/MM párny

4.ročník 1.sk

SJL/Jan

nepárny

8.ročník

ANJ/MM párny

4.ročník

2.sk

DEJ/AK

5.ročník

 

 

Streda

SJL/Jan

6.ročník

SJL/Jan

7.ročník

SJL/Jan

8.ročník

SJL/Jan

9.ročník

SJL/Mi

5.ročník

DRA/AK

6.ročník

 

 

Štvrtok

SJL/Jan

7.ročník

SJL/Jan

6.ročník

SJL/Jan

9.ročník

SJL/Mi

5.ročník

SJL/Jan

8.ročník

CSJ/Jan

9.ročník

 

 

Piatok

SJL/Jan

7.ročník

SJL/Jan

9.ročník

SJL/Jan

8.ročník

SJL/Jan

6.ročník

DEJ/Jan

7.ročník

 

 

 

 

 

 

 

Učebňa Hudobnej výchovy

 

1.h.

2.h.

3.h.

4.h.

5.h.

6.h.

7.h.

8.h.

Pondelok

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

HUV/ĎA

5.ročník

HUV/ĎA

3.ročník

 

 

 

Streda

 

 

 

HUV/AK

4.ročník

HUV/ĎA

2.ročník

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

HUV/ĎA

6.ročník

HUV/ĎA

7.ročník

 

 

Piatok

 

 

 

HUV/ĎA

1.ročník

 

 

 

 

 

 

Aktuelles

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :0326594224
  (ekonómka pre ZŠ s MŠ) :0326594213
  (zástupkyňa pre MŠ) : 0903677757
  (riaditeľka ZŠ s MŠ) fax: 0326594212
  (riaditeľka ZŠ s MŠ) mobil: 0903988890
  školská jedáleň: 0326594289

Fotogallery