Navigácia


Partneri

Partneri ZŠ s MŠ pri výchove a vzdelávaní

1) Obec Motešice  - zriaďovateľ ZŠ s MŠ , Motešice 77   : odkaz :obec@motesice.sk

2) CPPP a P Bánovce nad Bebravou                                    odkaz:ppp_bnb@stonline.sk

3) RÚVZ Trenčín                                                                        odkaz:tn.dobiasova@uvzsr.sk

4) oddelenie Policajného zboru Trenčín                               odkaz : www.minv.sk ( oddelenie komunikácie a prevencie)

5) ZUŠ Trenčianske Teplice  ( výtvarný a hudobný odbor) odkaz: zus@teplice.sk

6) Sokoliari ( environmentálna výchova)                              odkaz :Falconarii@gmail.com

7) SOS BridlifeSlovensko (enviromentálne aktivity)          odkaz:popovic@changenet.sk

 

 

Novinky

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :0326594224
  (ekonómka pre ZŠ s MŠ) :0326594213
  (zástupkyňa pre MŠ) :0326594243
  (riaditeľka ZŠ s MŠ)/fax: 0326594212
  školská jedáleň: 0326594289

Fotogaléria