Počet návštev: 1321288

Navigácia

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné
Sobota 19. 1. 2019

Mesiac január

 

Plán na mesiac január v MŠ 

 • Zima, zima detičky
 • Vtáčiky v zime
 • Zimné športy
 • Karneval

Prevádzka prerušená od 22.12.2018-7.1. 2019

 

 

Plán na mesiac január v ZŠ

                                                                                                                       

Vianočné prázdniny od 22.12.2018 - 7.1. 2019

 • Environmentálne aktivity:

- stromčeky pre zvieratká

- starostlivosť o vtáčiky

 • Najkrajšia zimná nástenka
 • Fašiangové tradície
 • Rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka
 • Športové aktivity
 • Cereálna desiata
 • 31.1. Vyhodnotenie prvého polroku škr. 2018/2019

 

 

                   

Ochrana osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Oznam

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom aj žiakom ZŠ, že od 8. januára nadobúda platnosť nový rozvrh hodín. Nový rozvrh nájdete tu.

 • Blahoželanie

  Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všeko dobré do nového roku 2019 všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy želá kolektív pedagogických aj nepedagogických pracovníkov ZŠ s MŠ, Motešice 77.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Motešice 77 oznamuje rodičom, že vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú od 22. 12. 2018 do 07. 01. 2019. Vyučovanie v ZŠ sa začína v utorok dňa 08. 01. 2019.

  Od 22. 12. 2018 do 07. 01. 2019 bude prerušená prevádzka v MŠ, ŠKD aj ŠJ. Prevádzka v uvedených zariadeniach začne v utorok 08. 01. 2019.

  riaditeľka ZŠ s MŠ

 • December v Školskom klube detí

  V školskom klube detí zavládla predvianočná atmosféra.Deti si spoločne vyzdobili stromček s vlastnoručne vyrobenými ozdobami,vyrábali papierové stromčeky,čižmičky,korčule a zimné domčeky. Ďalšou témou boli zimné športy.Deti sa rozprávali o tom,aké zimné športy poznajú a ktoré majú najradšej. Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami sme sa spolu s deťmi z krúžku Ochrancov prírody vybrali do prírody,kde deti vešali na stromy jabĺčka a oriešky pre zvieratká.

 • Otvorená hodina v prvej triede

  Dňa 21. decembra sa v triede pani učiteľky PaedDr. E. Ďaťkovej uskutočnila otvorená hodina pre rodičov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Vianočná besiedka

  Dňa 21. decembra si pani učiteľky na prvom stupni pripravili pásmo scénok, básničiek a pesničiek s vianočnou tematikou. V tomto pásme vystupovali žiaci z jednotlivých tried prvého až štvrtého ročníka. Spolu s nimi vystúpili aj gitaristi so svojim vianočným repertoárom..

 • December v materskej škole

  Mesiac december sa niesol v očakávaní príchodu sv. Mikuláša a Vianoc. Deti sa oboznámili s miestnymi tradíciami, vyzdobili si materskú školu, učili sa básne, vinše, koledy, piesne o zime a nacvičovali tančeky pre rodičov a Mikuláša, ktoré predviedli na vianočnej besiedke. Deťom sa podarilo napiecť sladké medovníčky, ktoré si vyzdobili. Asi najviac radosti v deťoch zanechal príchod sv. Mikuláša, ktorý im doniesol sladkosti a hračky do materskej školy.

  Deti spolu s rodičmi sa zúčastnili na vianočných tvorivých dielňach, na ktorých vyrábali rôzne vianočné ozdoby.

 • My si vieme pomáhať

  Žiačky deviateho ročníka v rámci hodín techniky vyrobili pre svojich mladších spolužiakov (žiakov 4. ročníka) učebné pomôcky, ktoré budú využívať na hodinách prírodovedy. Dievčatá pri zostrojovaní kladiek uplatňovali svoje vedomosti z fyziky a techniky. Prakticky si vyskúšali prácu so stavebnicou MERKUR i práce s opracovávaním dreva. Za to im veľmi pekne ďakujeme.

 • Pytagoriáda

  Dňa 13. decembra si žiaci zmerali svoje matematické vedomosti v celoslovenskej súťaži Pytagoriáda. Školské kolo prebiehalo v 3. - 8. ročníku.

 • Európsky deň škôl a Deň otvorených dverí

  Dňa 12. decembra 2018 sme na pôde našej ZŠ privítali zástupcov stredných škôl. Navštívili nás SPŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, SOŠ agrotechnická Topoľčany, SOŠ Pod Sokolice, SOŠ Pruské a Gymnázium Jesenského Bánovce nad Bebravou. Zástupcovia stredných škôl predstavili jednotlivé študijné odbory a poskytli informácie o možnostiach a podmienkach duálneho vzdelávania. Žiaci mali možnosť vidieť drony a 3D tlačiarne, ktoré im predviedli zástupcovia SOŠ Pod Sokolicami. Našu školu tiež navštívili žiaci zo základných škôl Slatina a Šišov.

Novinky

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :032 6594224
  Mobil:0911075248
  (zástupkyňa pre MŠ) : 0903 677 757

  (riaditeľka ZŠ s MŠ) mobil: 0903 988 890
  Ekonómka + personalistka 0903 899 979
  Zástupcovňa + zborovňa 0911 075 248
  školská jedáleň: 0910 771 666

Fotogaléria